Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć

Nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Tönsmeier świadczy wielorakie usługi z zakresu ochrony środowiska dla gmin, klientów przemysłowych i rzemiosła, jak również dla prywatnych odbiorców indywidualnych. Z tego mogą wynikać pytania, na które chętnie Państwu udzielimy odpowiedzi. Ewentualnie znajdą Państwo szukane informacje już w poniższej liście pytań.

Tutaj udzielamy informacji na pytania, jakie postawiono nam najczęściej. Jeśli nie ma tu pasującej odpowiedzi, udzielimy ją Państwu osobiście – proszę wysłać maila pod adres info@toensmeier.pl, przejść do formularza kontkatowego lub zadzwonić do nas. 
Klienci przemysłowi

Co mogę wrzucić do kontenera na gruz budowlany?

Gruz to odpad z budowy, rozbudowy i rozbiórki budynków. Jest to materiał mineralny, który różni się pod względem zdolności do recyklingu. Surowcami wtórnymi są beton, cegły, płyty, ceramika. Beton porowaty lub pumeks nie nadają się do recyklingu jak i nie powinny być  wyrzucane do kontenera z gruzem.

 

 

Do jakiej wysokości mogę zapełnić kontener?

Z założenia, pojemnik może być wypełniony po brzegi. Należy przy tym uważać, aby odpady nie wypadały ani nie wystawały z niego, tak aby transport był możliwy, a co najważniejsze- bezpieczny. Przepełnienie kontenera stanowi poważne zagrożenie dla pozostałych użytników drogi. W sytuacjach, gdy posiadają Państwo bardzo dużo odpadów lub nie są w stanie oszacować ich ilości, zalecamy zamówienie większego lub kilku kontenerów.

Kiedy mamy do czynienia z paliwem alternatywnym?

Paliwo alternatywne (wtórne, zastępcze) - są to odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.
Paliwo alternatywne - kod 19 12 10 (wg katalogu odpadów) - w dalszym ciągu jest odpadem

Co to jest Karta przekazania odpadu?

Karta przekazania odpadu jest dowodem prawidłowego oddania posiadanego odpadu uprawnionym odbiorcom. Posiadacz odpadów ma obowiązek uzupełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie przekazywania go odbiorcy, a ten musi potwierdzić na karcie przyjęcie odpadu. Posiadacz odpadu może przekazywać odpady za pomocą firmy transportowej, musi jednak uwzględnić na karcie przekazania dane odbiorcy i miejsce dostarczenia odpadów, a firma transportowa ma obowiązek poświadczyć wykonanie tej usługi.

 
 
Klienci indywidualni

Mój pojemnik na odpady nie został całkowicie opróżniony – dlaczego?

Jeśli zbyt dużo odpadów zostało ubitych w pojemniku, zawartość może się zaciąć podczas opróżniania i nie zostać całkowicie wysypana do śmieciarki. Zalecam aby ją trochę poluzować bezpośrednio przed wywozem (np. łopatą). W niektótych gminach, jest możliwość otrzymania dodakowych worków na odpady, które nie mieszczą się do standardowego pojemnika. Istnieje również możliwość zamówienia większego pojemnika.

Jak mogę zapobiegać zamarzaniu zawartości mojego kosza na odpady zimą?

Najlepszą metodą chroniącą przed zamarzaniem odpadów, jest wystawianie pojemnika bezpośrednio przed zaplanowanym wywozem. Szczególnie to dotyczy odpadów które są mokre.

 
 

Osoba kontaktowa

Znajdź kontakt w swoim regionie.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Przejdź do formularza kontaktowego
Pobierz

Najważniejsze informacje
o nas - do pobrania:

Tonsmeier Blue 2013
(2.93 MB, )
Więcej informacji
 

Nowości

Wkrótce będziemy częścią marki PreZero

PreZero jako marka GreenCycle i tym samym część Grupy Schwarz ma nadrzędny cel: więcej recyklingu i mniej odpadów.

Dzięki posiadaniu w grupie firm handlowych takich jak Lidl i Kaufland oraz dostawców usług utylizacji i recyklingu - spółki zależnej GreenCycle i marki PreZero, Grupa Schwarz ma na celu wdrożenie  skutecznych działań, na jakie nie mogą sobie pozwolić pozostałe europejskie przedsiębiorstwa.

Komunikat o połączeniu spółek

 

Informujemy Państwa, że w styczniu 2018 roku spółka Tonsmeier Management Sp. z o.o. połączy się ze spółką Tonsmeier Polska Sp. z o.o.

Wyróżnienie dla Tonsmeier Selekt

 Finał XVIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu - w tegorocznym rozdaniu nagród, które odbyło się 17 października podczas Targów POL-ECO-SYSTEM udział wzięła Spółka Tonsmeier Selekt, której udało się zdobyć wyróżnienie w kategorii „Złota Bela Makulatury” oraz „Lider Zbiórki Tworzyw”.

 

 

Dołącz do drużyny TONSMEIER-eko 2017

FIRMA TONSMEIER CENTRUM, ZGRK I MIASTO OTWOCK
zapraszają do udziału w konkursie
DOŁĄCZ DO DRUŻYNY TÖNSMEIER-eko

KONKURS TRWA OD 1.04 DO 20.11.2017

Tonsmeier sponsorem koncertu zespołu Oberschlesien wraz z zespołem Art of Illusion

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż mieliśmy zaszczyt sponsorować koncert zespołu Oberschlesien wraz z zespołem Art of Illusion, którego głównym organizatorem był Urząd Miasta Bytom, Opera Śląska oraz Stowarzyszenie SBB.  Koncert odbył się 7 października 2016 roku w gmachu Opery Śląskiej w Bytomiu.