WWF Niemcy i Tönsmeier ustalają partnerstwo

Partnerzy w projekcie „sieci-duchów“ (od lewej): Bernd Ranneberg, rzecznik prasowy zarządu Tönsmeier, i Christoph Heinrich, członek zarządu ds. ochrony środowiska naturalnego WWF Niemcy

Porta Westfalica / Stralsund, 2 października 2015.   Zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, zanieczyszczenie morza – lista zagrożeń środowiska jest długa i pod wieloma względami zachodzi potrzeba podjęcia pilnych działań. Dlatego Grupa Tönsmeier z miejscowości Porta Westfalica w Nadrenii-Westfalii – jako pierwsze w Niemczech przedsiębiorstwo gospodarki odpadami – zawarła umowę partnerską z organizacją WWF Niemcy. Tönsmeier będzie wspierać projekt WWF-„Sieci widma“, które ta działająca na całym świecie organizacja ochrony przyrody i środowiska naturalnego będzie realizować w nadchodzącym roku na Morzu Bałtyckim. W tym celu we wrześniu w biurze WWF w Berlinie podpisano stosowne umowy.

 

Bernd Ranneberg, rzecznik prasowy zarządu przedsiębiorstwa rodzinnego, jest dumny z przyszłej współpracy: „To dla nas bardzo ważne, aby wspierać WWF przy realizacji jej celów i wspólnie pracować na to, aby pozostawić następnym pokoleniom nienaruszone, różnorodne i wartościowe środowisko.“ Również Christoph Heinrich, z zarządu ds. ochrony przyrody z ramienia WWF Niemcy, spogląda z oczekiwaniem na współpracę: „Ważne, że znaleźliśmy partnera, który może nam posłużyć fachową poradą w kwestii rozwoju długotrwałych dróg utylizacji. Fakt, że Tönsmeier wspiera projekt „sieci widma“ także finansowo, sprawia że to zaangażowanie jest dla nas podwójnie cenne.“

 

Prawie jedna dziesiąta morskich śmieci z całego świata składa się z sieci widma.  Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa jest to ponad 640.000 ton. Do samego Morza Bałtyckiego trafia rocznie do 10.000 porzuconych części sieci, oderwanych z przybrzeżnych kutrów lub zagubionych podczas burzy z łodzi rybackich. Także po upływie dziesiątek lat wciąż stanowią one zagrożenie dla środowiska morskiego. „Są cichymi zabójcami ssaków i ptaków morskich oraz ryb“, mówi Jochen Lamp, kierownik biura WWF zajmującego się sprawami Bałtyku.

 

Już w nadchodzących latach specjalnie w tym celu szkolone załogi kutrów rybackich powinny wydobyć z Bałtyku wiele ton sieci. Następnie trzeba będzie opracować optymalny proces dla zebranego materiału, który obejmował będzie transport przyjazny dla środowiska i jego efektywne sortowanie i utylizację. Celem jest, aby pozostawić jak największy ich udział jako surowców wtórnych w obiegu produkcyjnym aby trwale zmniejszyć zużycie naturalnych złóż surowców.

 

„Ważnym warunkiem jest otrzymanie przez nas wpierw informacji dotyczących składu, rozmiarów i stopnia zanieczyszczenia porzuconych sieci“, twierdzi Dr. Michael Krüger, kierujący Działem Badań i Rozwoju Grupy Tönsmeier. „Z taką wiedzą możemy następnie polecić WWF późniejszą strategię utylizacji“, wyjaśnia Krüger, który prowadzi także od trzech lat wspierane przez ministerstwo konsorcjum zajmujące się ponownym wykorzystaniem surowców wtórnych z wysypisk śmieci.

 

W jakiej formie wydobyte z Morza Bałtyckiego sieci-duchy będą w przyszłości wykorzystywane, nie da się jeszcze dzisiaj stwierdzić z pewnością. Jednakże większe znaczenie ma to, że partnerzy projektu poprzez swoje zaangażowanie stawiają pierwszy ważny krok i wspólnie opracowują koncepcję, która w najlepszym wypadku będzie mogła znaleźć odniesienie do innych naglących zagrożeń środowiska. „Nierozważne wydobycie zasobów naturalnych przybrało dramatyczne rozmiary. Sukcesywnie odbiera się naszym dzieciom podstawę życia na tej planecie. Poprzez aktywne partnerstwo z WWF chcemy – na miarę naszych możliwości – przyczynić się do zmiany trendu i naszymi pomysłami wspierać późniejsze zarządzanie surowcami wtórnymi“, powiedział członek zarządu Tönsmeier, Bernd Ranneberg w Berlinie.

 

Rodzinne przedsiębiorstwo Tönsmeier z szeroką paletą usług działa na terenie całej Europy jako usługodawca w zakresie środowiska i dostawca energii. Ponad 3.500 pracowników z równo 1.100 pojazdami obsługuje komunalnych zleceniodawców, dualne nośniki systemowe i klientów z branży przemysłu i rzemiosła. Tönsmeier z ponad 30 aparaturami do oczyszczania, sortowania i recyclingu wnosi istotny wkład w ochronę zasobów naturalnych.


 

Osoba kontaktowa

Znajdź kontakt w swoim regionie.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Przejdź do formularza kontaktowego
Pobierz

Najważniejsze informacje
o nas - do pobrania:

Tonsmeier Blue 2013
(2.93 MB, )
Więcej informacji