Odbiór i wywóz surowców wtórnych oraz odpadów przemysłowych

Sposoby na zagospodarowanie odpadów

 

Wywóz śmieci to nie jedyny obszar naszej działalności. Niezwykle ważne są dla nas surowce oraz ich recykling. Odebrane i zarejestrowane przez nas surowce wtórne oraz odpady zostają przetwarzane w naszych spółkach na strumienie odpadów. W naszych sortowniach oraz zakładach recyklingu następuje najpierw przetwarzanie różnych frakcji a następnie zostają one przygotowane do zagospodarowania. W zakładach mechanicznego przetwarzania odpadów wytwarzane zostają wysokokaloryczne paliwa alternatywne z odpadów, których nie można zagospodarować jako surowce wtórne. Te z kolei są albo zagospodarowane przez pochłaniający wiele energii przemysł, tj. cementownie lub przekazane do spalarni odpadów. 

Biologicznie znakomity:

kontrolowane kompostowanie stwarza nowe możliwości

Niezwykle znaczącą, centralną częścią gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów biologicznych. Aż do 50% odpadów z gospodarstw domowych zalicza się do tego procesu. W wielu gminach odpady bio zbierane są już w oddzielnych pojemnikach, przewidzianych do tego celu. Utylizacja tych odpadów ma sens z dwóch powodów: po pierwsze wytworzony kompost zastępuje mineralny nawóz i przyczynia się w dużej mierze do poprawy bilansu próchniczego gleby.

Więcej ...

 

Profesjonalne podejście

do odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim wszystkie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia i/lub środowiska [np. ługi, rozpuszczalniki, kwasy]. Sposób obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi obwarowany jest surowymi przepisami prawnymi i obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, nadzorowany przez  odpowiednie urzędy.

Więcej ...

 

Paliwa alternatywne

pozyskiwane z różnych źródeł

Paliwo alternatywne uzyskuje się w procesie odzysku odpadów o wartości opałowej. Grupa Tönsmeier posiada w Polsce kilka linii sortowniczych przystosowanych do produkcji paliw alternatywnych, które są stosowane w przemyśle cementowym, jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Więcej ...

 

Bezbłędne sortowanie:

nasze systemy recyklingu szkła i stłuczki szklanej

Recykling stłuczki szklanej przyczynia się znacząco do  ochrony zasobów naturalnych, ponieważ każda szklana butelka składa się do 60-90% z czystego szkła, które wcześniej zebrane poddawane jest obróbce w wysoko zaawansowanym technicznie procesie. Ten cenny surowiec wtórny przetwarzany jest w naszych zakładach w Rudzie Ślaskiej

Więcej ...

 

Tworzywa sztuczne –

umożliwiamy wielokrotne zastosowanie

Tworzywa sztuczne to materiały jak plastik, stworzony przez człowieka, nie występujący w naturze. Plastik plastikowi jednak nie jest równy. W ogólnym obiegu jest co najmniej kilkanaście różnych rodzajów tego tworzywa, które są stosowane przy produkcji opakowań do jogurtów, butelek do napojów, płynów różnego rodzaju itp.

Więcej ...

 

Osoba kontaktowa

Znajdź kontakt w swoim regionie.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Przejdź do formularza kontaktowego
Pobierz

Najważniejsze informacje
o nas - do pobrania:

Tonsmeier Blue 2013
(2.93 MB, )
Więcej informacji
 

Nowości

Łódź - Tönsmeier Centrum dumny ze zwycięstwa żużlowców Orła Łódź

23.04.2014 - W świąteczny lany poniedziałek (21.04) Orzeł Łódź rozgromił GKM Grudziądz 58:32

Łódź - Wybuchowy start żużlowców Orła Łódź

21.03.2014 Orzeł Łódź zaprezentował przed kibicami i zaproszonymi gościami swoją nową drużynę.

Łódź - Tonsmeier Centrum został sponsorem Orła Łódź

31.01.2014 Spółka Tonsmeier Centrum będzie wspierać finansowo żużlowców Orła Łódź. Porozumienie partnerskie podpisano na czwartkowej (30.01) konferencji prasowej

Ruda Śląska - Do użytku oddana została nowa strona internetowa Grupy

31.01.2014 Oddana została nowa strona internetowa Grupy Tönsmeier w Polsce. Chcemy ułatwić naszym klientom znalezienie warościowych informacji, a jednocześnie zwiększyć rozpoznawalność marki w Polsce.

Ruda Śląska - Konsolidacja spółek Grupy Tönsmeier

18.12.2013 Ponad 12,5 mln euro zainwestowała  w tym roku Grupa Tönsmeier w Polsce. Teraz czas na zmiany wizerunkowe Grupy.