Wywóz i utylizacja surowców wtórnych, śmieci, azbestu i sprzętu elektronicznego

Sposoby na zagospodarowanie odpadów

 

Wywóz śmieci to nie jedyny obszar naszej działalności. Niezwykle ważne są dla nas surowce oraz ich recykling. Odebrane i zarejestrowane przez nas surowce wtórne oraz odpady zostają przetwarzane w naszych spółkach na strumienie odpadów. W naszych sortowniach oraz zakładach recyklingu następuje najpierw przetwarzanie różnych frakcji a następnie zostają one przygotowane do zagospodarowania. W zakładach mechanicznego przetwarzania odpadów wytwarzane zostają wysokokaloryczne paliwa alternatywne z odpadów, których nie można zagospodarować jako surowce wtórne. Te z kolei są albo zagospodarowane przez pochłaniający wiele energii przemysł, tj. cementownie lub przekazane do spalarni odpadów. 

Biologicznie znakomity:

kontrolowane kompostowanie stwarza nowe możliwości

Niezwykle znaczącą, centralną częścią gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów biologicznych. Aż do 50% odpadów z gospodarstw domowych zalicza się do tego procesu. W wielu gminach odpady bio zbierane są już w oddzielnych pojemnikach, przewidzianych do tego celu. Utylizacja tych odpadów ma sens z dwóch powodów: po pierwsze wytworzony kompost zastępuje mineralny nawóz i przyczynia się w dużej mierze do poprawy bilansu próchniczego gleby.

Więcej ...

 

Profesjonalne podejście

do odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim wszystkie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia i/lub środowiska [np. ługi, rozpuszczalniki, kwasy]. Sposób obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi obwarowany jest surowymi przepisami prawnymi i obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, nadzorowany przez  odpowiednie urzędy.

Więcej ...

 

Paliwa alternatywne

pozyskiwane z różnych źródeł

Paliwo alternatywne uzyskuje się w procesie odzysku odpadów o wartości opałowej. Grupa Tönsmeier posiada w Polsce kilka linii sortowniczych przystosowanych do produkcji paliw alternatywnych, które są stosowane w przemyśle cementowym, jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Więcej ...

 

Bezbłędne sortowanie:

nasze systemy recyklingu szkła i stłuczki szklanej

Recykling stłuczki szklanej przyczynia się znacząco do  ochrony zasobów naturalnych, ponieważ każda szklana butelka składa się do 60-90% z czystego szkła, które wcześniej zebrane poddawane jest obróbce w wysoko zaawansowanym technicznie procesie. Ten cenny surowiec wtórny przetwarzany jest w naszych zakładach w Rudzie Ślaskiej

Więcej ...

 

Tworzywa sztuczne –

umożliwiamy wielokrotne zastosowanie

Tworzywa sztuczne to materiały jak plastik, stworzony przez człowieka, nie występujący w naturze. Plastik plastikowi jednak nie jest równy. W ogólnym obiegu jest co najmniej kilkanaście różnych rodzajów tego tworzywa, które są stosowane przy produkcji opakowań do jogurtów, butelek do napojów, płynów różnego rodzaju itp.

Więcej ...

 

Przepraszamy... Treść artykułu  w opracowaniu.

Więcej ...

 

Przepraszamy... Treść artykułu  w opracowaniu.

Więcej ...

 

Osoba kontaktowa

Znajdź kontakt w swoim regionie.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Przejdź do formularza kontaktowego
Pobierz

Najważniejsze informacje
o nas - do pobrania:

Tonsmeier Blue 2013
(2.93 MB, )
Więcej informacji
 

Nowości

Pierwszy turniej z cyklu Mobil Delvac Strong Tracker wygrany przez pracownika Tonsmeier Zachód

08.07.2014 - kolejny z cykli turnieju Mobil Delvac został zdominowany przez czołowego zawodnika tej dyscypliny, pana Marcina Dudka, pracownika spółki Tonsmeier Zachód

Tonsmeier Wschód współorganizatorem pikniku w Błędowskich Sadach

05 - 07 lipca 2014r. pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego i  Marszałka Województwa Mazowieckiego  odbył się XIII Piknik w Błędowskich Sadach.

Tönsmeier Centrum razem z małymi podopiecznymi Fundacji „Krwinka” na ZOO Safari!

07.07.2014 - w poniedziałek jedenaścioro podopiecznych Fundacji „Krwinka” wraz z rodzicami zwiedzało ZOO Safari w Borysewie. Były egzotyczne zwierzęta i prawdziwie afrykański upał.

Tonsmeier Wschód - Akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży

02.07.2014 Tonsmeier Wschód w Radomiu prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży w regionie radomskim

Tonsmeier Centrum idzie jak burza

01.07.2014 Tonsmeier Centrum w gronie najlepszych w zakresie recyklingu i redukcji odpadów BIO.