Zapewniamy szereg usług komunalnych m. in. wywóz odpadów

 

Świadczymy usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, surowców wtórnych oraz pełną usługę związaną z czyszczeniem separatorów.

 

Zawsze jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie

 

Jako sprawny usługodawca dla środowiska naturalnego i dostawca energii dostarczamy nieprzerwanie bliskie klientom rozwiązania oraz wdrażamy je z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych. Naszym celem jest zawsze to, aby zastosować materiał później w możliwie najlepszej jakości. Posiadamy własne linie do przetwarzania zebranych odpadów. Wysortowane części składowe, które nie nadają się jako surowce wtórne, zostają przetwarzane na paliwo alternatywne o wysokiej wartości opałowej i zutylizowane termicznie podczas pochłaniających wiele energii procesów w takich przedsiębiorstwach jak np. cementownie. Staramy się aby usługi komunalne, recyklingowe czy też zagospodarowanie odpadów i surowców - były zawsze na najwyższym poziomie. 

Biologicznie znakomity:

kontrolowane kompostowanie stwarza nowe możliwości

Niezwykle znaczącą, centralną częścią gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów biologicznych. Aż do 50% odpadów z gospodarstw domowych zalicza się do tego procesu. W wielu gminach odpady bio zbierane są już w oddzielnych pojemnikach, przewidzianych do tego celu. Utylizacja tych odpadów ma sens z dwóch powodów: po pierwsze wytworzony kompost zastępuje mineralny nawóz i przyczynia się w dużej mierze do poprawy bilansu próchniczego gleby.

Więcej ...

 

Profesjonalne podejście

do odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych. Należą do nich przede wszystkim wszystkie substancje posiadające właściwości szkodliwe dla zdrowia i/lub środowiska [np. ługi, rozpuszczalniki, kwasy]. Sposób obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi obwarowany jest surowymi przepisami prawnymi i obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, nadzorowany przez  odpowiednie urzędy.

Więcej ...

 

Paliwa alternatywne

pozyskiwane z różnych źródeł

Paliwo alternatywne uzyskuje się w procesie odzysku odpadów o wartości opałowej. Grupa Tönsmeier posiada w Polsce kilka linii sortowniczych przystosowanych do produkcji paliw alternatywnych, które są stosowane w przemyśle cementowym, jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Więcej ...

 

Bezbłędne sortowanie:

nasze systemy recyklingu szkła i stłuczki szklanej

Recykling stłuczki szklanej przyczynia się znacząco do  ochrony zasobów naturalnych, ponieważ każda szklana butelka składa się do 60-90% z czystego szkła, które wcześniej zebrane poddawane jest obróbce w wysoko zaawansowanym technicznie procesie. Ten cenny surowiec wtórny przetwarzany jest w naszych zakładach w Rudzie Ślaskiej

Więcej ...

 

Tworzywa sztuczne –

umożliwiamy wielokrotne zastosowanie

Tworzywa sztuczne to materiały jak plastik, stworzony przez człowieka, nie występujący w naturze. Jest wiele rodzajów plastiku. W ogólnym obiegu jest co najmniej kilkanaście różnych rodzajów tego tworzywa, które są stosowane przy produkcji opakowań do jogurtów, butelek do napojów, płynów różnego rodzaju itp.

Więcej ...

 

Przepraszamy... Treść artykułu  w opracowaniu.

Więcej ...

 

Czyszczenie oraz przeglądy -

Wykonujemy przeglądy (eksploatacyjne, budowlane) i czyszczenie separatorów:

Substancji ropopochodnych - zlokalizowanych najczęściej przy drogach, parkingach, na stacjach benzynowych, placach manewrowych oraz myjniach, bazach transportowych i centrach logistycznych.
Tłuszczu - zainstalowanych na liniach kanalizacji obiektów gastronomicznych, ubojni i przetwórstwa spożywczego oraz w galeriach handlowych.
Czyszczenie łapaczy olejowych oraz innych urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków.

Więcej ...

 

Spółki Tönsmeier

Jesteśmy międzynarodową korporacją działającą w branży usuwania odpadów. Naszym zadaniem jest kompleksowa gospodarka odpadami, od podstawienia odpowiednich pojemników, zapewnienia logistyki, usunięcia odpadów w miejscu ich powstawania aż po udokumentowanie całego procesu.

 

Więcej ...

Działanie długofalowe

Właśnie w dzisiejszych czasach ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej stało się długofalowe postępowanie z wciąż malejącymi zasobami.  Mierzymy się codziennie z tym zadaniem – poprzez inteligentny recykling cennych surowców. Przetwarzamy papier, szkło, tworzywa sztuczne czy metale tak, aby mogły zostać użyte do produkcji nowych towarów.

 

Więcej ...

Osoba kontaktowa

Znajdź kontakt w swoim regionie.

Skorzystaj z naszego
formularza kontaktowego

Przejdź do formularza kontaktowego
Pobierz

Najważniejsze informacje
o nas - do pobrania:

Tonsmeier Blue 2013
(2.93 MB, )
Więcej informacji
 

Nowości

Po 22 latach pracy, Grupę Tönsmeier opuścił Pan Prezes Andreas Klein.

Jego zaangażowanie, strategiczne zarządzanie oraz zdolności przedsiębiorcze w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju spółek Grupy w Polsce, czyniąc markę Tönsmeier jedną z wiodących w obszarze gospodarki odpadami na polskim rynku.

Ważne informacje dla mieszkańców Łodzi

Informujemy, że zgodnie z informacją Urzędu Miasta Łodzi z 8 lutego 2016 roku, Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. od 1 kwietnia br. przejmuje obowiązek wywozu odpadów z sektora Śródmieście.

 

WWF Niemcy i Tönsmeier ustalają partnerstwo

Wydobycie „sieci widm“ z Bałtyku rozpocznie się w 2016 roku

Dni otwarte dla dzieci ze szkół podstawowych w Tonsmeier Centrum

2 czerwca Spółkę Tonsmeier Centrum odwiedziło ponad 60-ciu uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Grabów

Tonsmeier wszystkim dzieciom składa najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta

Toensmeier Centrum świętowało Dzień Dziecka podczas Pikniku ekologicznego, który przygotowało wspólnie z IKEA Industry w Konstantynowie Łódzkim.